DLTC Views of Ireland
'I loved Ireland and DLTC. I made so many friends and learnt lots of English'
Marcus, Germany
Komentarze uczniów >>

Lato - dorośli

Kursy angielskiego

Dublin, Irlandia

Wiek: od 18 roku życia

lipiec - sierpień 2017

 • Contact 

us

Kurs dla dorosłych – lekcje angielskiego

Informacje ogólne

Kurs standardowy jȩzyka angielskiego dla dorosłych

W ramach standardowego kursu jȩzyka angielskiego oferujemy 15 godzin lekcji tygodniowo, w czasie których uczniowie mają okazjȩ zweryfikować i utrwalić swoje wiadomości jȩzykowe, poszerzyć je, zastosowawać w praktyce to, czego siȩ nauczyli i z powodzeniem porozumiewać siȩ w jȩzyku angielskim.

 • 15 godzin tygodniowo + 2 godziny GRATIS “wolnej nauki” pod nadzorem nauczyciela
 • Poniedziałek-piątek 9.00-12.15
 • Zajȩcia w grupach do 10 osób średnio 8 uczniów w klasie (nawet latem)
 • doświadczeni nauczyciele z kwalifikacjami odpowiadającymi wymogom Irlandzkiego Ministerstwa Edukacji
 • zbalansowane połączenie zagadnień lingwistycznych (gramatyka, wyrażenia idiomatyczne, struktura zdania, itp.) z rozwijaniem umiejȩtności komunikacyjnych (mówienie, pisanie, itp.) ze szczególnym naciskiem na jȩzyk mówiony
 • • Uczniowie na poziome średniozaawansowanym (B2) i zaawansowanym (C1) wybierają orientację drugiej lekcji: Angielski dla biznesu i sytuacji profesjonalnych lub przygotowanie to egzaminów Cambridge (FCE, CAE, IELTS)
 • Uczniowie są również zachȩcani do wyznaczania sobie swoich własnych celów do zrealizowania w trakcie kursu i mogą liczyć na wsparcie nauczycieli.

Intensywny kurs jȩzyka angielskiego dla dorosłych

Nasz intensywny kurs angielskiego stanowi połączenie kursu standardowego i dodatkowych 5 godziny lekcji angielskiego tygodniowo w mniejszej liczebnie grupie. Kurs skierowany jest do osób, które dzięki większemu nakładowi pracy i zaangażowania pragną poczynić szybsze postępy w nauce języka.

 • w sumie 20 godziny tygodniowo + 2 godziny GRATIS “wolnej nauki” pod nadzorem nauczyciela
 • Pon-Pt 09:00-10:30 i 10:45-12:15 PLUS 12:45-13:45
 • identyczny z kursem standardowym i dodatkowo:
 • + 5 godzin
 • + rozwijanie zintegrowanych umiejȩtności jȩzykowych (czytanie, pisanie, mówienie i rozumienie ze słuchu)
 • dla osób zainteresowanych poczynieniem szybszych postȩpów, gotowych przeznaczyć na naukȩ jȩzyka wiȩcej czasu i energii.

Kurs superintensywny jȩzyka angielskiego dla dorosłych

Nasz kurs superintensywny stanowi połączenie kursu intensywnego i dodatkowych 5 godzin lekcji prywatnych tygodniowo, dziȩki którym uczniowie mogą skoncentrować siȩ wyłącznie na swoich celach i uzyskać spodziewane rezultaty w możliwie najkrótszym czasie.

 • w sumie 25 godziny tygodniowo
 • 20 godziny intensywnego kursu angielskiego (jw.)
 • + 5 godzin lekcji prywatnych zorientowanych na zdefiniowane przez ucznia potrzeby i cele
 • dla osób które dysponują bardzo ograniczonym czasem albo mają dokładnie określone potrzeby i chcą poczynić postȩpy w możliwie najkrótszym czasie.

Założenia programowe

Wierzymy głȩboko, że rozwinięcie umiejętności efektywnej komunikacji jest kluczowe w procesie nauki języka obcego. Aby to Państwu umożliwić, zbudowaliśmy nasz program wokół najważniejszych funkcji języka. Struktura programu pozwala włączyć weń również cele wyznaczone przez każdego z uczniów na początku kursu. Codziennie będą Państwo mieli zajęcia z 2 różnymi lektorami: taka zmiana pozwala uczniom zapoznać się z różnymi akcentami a także wspomaga nauczanie poprzez ekspozycje uczniów na różne techniki i metodologie

Podczas pierwszej lekcji porannej wszystkie poziomy od początkującego (A1) do zaawansowanego (C1) powtarzają wiadomości i zapoznają się z nowymi zagadnieniami z gramatywi, struktur językowych, wyrażeń idiomatycznych .

Podczas drugiej lekcji porannej poziomy od podstawowego (A1) do średniozaawansowanego (B1) rozwijają umiejętności komunikacyjne w języku angielskim, budują zasób słownictwa, zapoznają się ze strukturami językowymi jak idiomy i “phrasal verbs”. Uczniowie mają okazję urzyć nowo nabytą wiedzę w praktyce jak i odświeżyć znane już zagadnienia językowe.

Podczas drugiej lekcji porannej uczniowie na poziomach od wyżej-średniozaawansowanego (B2) do zaawansowanego (C1) wybierają specjalizaję lekcji: angielski do biznesu i sytuacji profesjonalnych LUB przygotowanie do egzaminów Cambridge (FCE, CAE, IELTS). Jako że uczniowie mogą byś zainteresowani w różnych egzaminach wszystkie z wyżej wymienionych będą omawiane na lekcjach.

PLUS *2 GODZINY GRATIS* WOLNEJ NAUKI POD NADZOREM NAUCZYCIELA dla uczniow na kursach standardowych i intensywnych. W trakcie tych godzin uczniowie mają okazję aby się skupić na swoich indywidualnych celach i trudnościach językowych. Nauczyciel jest obecny żeby odpowiedzieć na wszelkie pytania i zapewnić uczniom dodatkowe materiały i wsparcie.

Schedules

Time

Course

Level

Content

09:00-10:30

Standard /

Intensive /

Super-Intensive

All students (according to level)

Language skills. Introduction and review of grammar knowledge, , language points and structures.

Break

10:45-12:15

Elementary - Intermediate Levels (A1-B1)

(according to level)

Communication skills practice and production with vocabulary items, idioms, phrasal verbs etc. Students will have the opportunity to put their new knowledge into practice

Upper-Int - Advanced level (B2 and C1)

(according to elective)

choose from electives:

- Professional English skills (eg. presentations, telephone skills etc)

OR

- Exam Skills (IELTS / TOEFL / Cambridge)

12:15-12:45

Break

12:45-13:45

Intensive /

Super-Intensive

All students (according to level)

communication skills practice and production: communicative tasks, pronunciation, discussions, debates, speaking, writing

Break

14:00-15:00

Super-Intensive

1-1 Classes

Private Individual 1-1 to class with student focusing on student's requests, needs and goals.

What is our Free Study Club?

Students on our standard and intensive adult courses can attend 2 hours of Study Club for free each week. During Study Club students are invited to work on their particular goals and language difficulties, there is a teacher on hand to answer any questions and provide students with extra practice and guidance. This is perfect opportunity for students to take initiative in improving language abilities by focusing on language items that are confusing to them or which they feel are causing difficulties.

About our Summer English Courses for Adults About our Summer English Courses for Adults About our Summer English Courses for Adults About our Summer English Courses for Adults
DLTC English Language School Facebook Page